Община Каварна постави 500 метра мантинела на своята част от панорамния път Топола-Балчик, който бе рехабилитиран с пари от ЕС. Монтирани са и 250 светлоотразителя.

В проекта е пропуснато монтирането на ограничителни системи за пътища. Благодарение на инициативността на ръководството на Община Каварна и с цел осигуряване на безопасност при придвижването по пътния участък, този пропуск е поправен.

ТОПОЛА-БАЛЧИК-МАНТИНЕЛИ-ПЪТ ТОПОЛА-БАЛЧИК-МАНТИНЕЛИ-ПЪТ

Поставените мантинели са дарени от фирма AES. Стойността им е над 30 000 лв. Те са монтирани от изпълнителя на европейския проект „Елит пътна сигнализация“ ООД – Варна.

ТОПОЛА-БАЛЧИК-МАНТИНЕЛИ-ПЪТ ТОПОЛА-БАЛЧИК-МАНТИНЕЛИ-ПЪТ ТОПОЛА-БАЛЧИК-МАНТИНЕЛИ-ПЪТ

Ремонтът на пътя Топола-Балчик е по европейски проект. 4 километра и 400 метра от него са на територията на община Каварна. За него Общината разходва 3 343 547.37 евро.