OLX прелива от оферти за продажби на генератори. Предложенията са на украински език. В обявите изрично е записано, че са нови, част от тях – че са купени от България. Ситуацията подозрително прилича на тази с: не изнасяме оръжие за Украйна, продаваме го на други, които го доставят там. Фактът, че се търгуват предполага, че надарените нямат реална нужда от тях или, че дарителите неправилно разпределят генераторите между нуждаещи се.

На обявата изрично е отбелязано, че генераторът е произведен в България се продава за равностоността на 1667 лв.

Припомняме, че в Родината ни се провеждат кампании за всякакви видове помощи за украинците след началото на специалната военна операция на Русия в държавата. Част от тях събират дарения генератори, с които да се компенсира липсата на електричество заради бомбардировките. Българската държава не само „отглежда“ украинци в хотели и 5-звездни такива, но и системно отпускат средства от държавния бюджет за хората в Украйна и за сънародниците им у нас.

СНИМКИ Svilen Nikolov