Според нови изследвания, насекомите изпитват болка по начин, подобен на този при гръбначните, и това трябва да има сериозни последици за начина, по който се отнасяме към тях.

Изследователите комбинират поведенчески, невронаучни и молекулярни доказателства, за да докажат, че централната нервна система на насекомите обработва болката по начин, който е много по-близо до собствения ни вид, отколкото бихме искали да признаем, съобщава IFL Science.

В миналото учените извършвали това, което сега бихме считали за ужасяващи експерименти върху животни. Но етичните стандарти се променят и днес изследванията върху гръбначните животни трябва да бъдат представени пред комисии по етика и да се докаже, че стойността на изследването надвишава всяка потенциална вреда за субектите. Главоноги като октоподи, калмари и омари започват да получават подобно признание. Но не и насекомите.

Оправданието за различното отношение към насекомите – че те не изпитват болка по начина, по който го правят животните от „по-високо ниво“, е това, което оспорва новото проучване, публикувано в списание Proceedings of the Royal Society B. Изследователите отбелязват, че въпросът не е проучван задълбочено, вероятно защото хората се страхуват от възможния отговор.

Животните, включително насекомите, реагират на екстремни температури, натиск или интензивна химическа атака по начин, който ограничава увреждането на телата им, което може да застраши живота им. Кодирането на тези вредни или неприятни стимули в централната нервна система се нарича ноцицепция – нещо, което е тясно свързано с болката, но все пак се различава. Човешките тела понякога могат да модулират болката, без да променят ноцицептивните рефлекси, особено в спешни ситуации, когато твърде много болка може да ни отвлече от това, което трябва да направим, за да оцелеем. Усещането за болка идва по-късно, принуждавайки ни да не използваме наранен крайник, например.

Що се отнася до насекомите, отдавна се обсъжда дали те изпитват болка чрез централната нервна система или реакцията е локализирана, например в наранен крайник. В крайна сметка, насекомите имат много по-малко усъвършенствана централна нервна система от бозайниците и само малка част от мозъчните им клетки са посветени на обработката на такива данни. За разлика от нашия мозък, те нямат опиоидни рецептори, контролиращи болката, но според авторите на изследването това не означава, че им липсват по-прости версии на същото нещо.

Сетивните нервни влакна са стимулирани отвъд вредния интензитет, причинявайки ноцицептивна болка.
Сетивните нервни влакна са стимулирани отвъд вредния интензитет, причинявайки ноцицептивна болка.© Manu5​

За да разберат как ноцицепцията и болката са свързани при насекомите, авторите изследват способността на насекомите да контролират ноцицепцията, което те считат за показателно, ако не и доказателство.

„Поведенческата работа показва, че насекомите могат да модулират ноцифанзивното поведение. Такава модулация поне отчасти се контролира от централната нервна система, тъй като информацията, провокираща подобно приоритизиране, се обработва от мозъка“, подчертава проучването.

Авторите идентифицират специфични невропептиди, произвеждани в телата на насекоми по време на травматични събития, чиято роля наподобява тази на опиатите при хората, а именно потискане на болката. Освен това, допълнителни доказателства показват, че насекомите, подобно на други животни, могат да станат чувствителни към определени заплахи. Когато плодовите мушици са изложени многократно на високи температури, например, те започват да реагират по-учестено. И някои от молекулите, участващи в този процес, са същите като тези, наблюдавани при хората. Учените дори идентифицират пътищата за изпращане на ноцицептивни съобщения до мозъка.

Има още нещо, което може да хвърли светлина върху въпроса дали насекомите изпитват болка – сексуалният канибализъм при женските богомолки, когато мъжките реагират на отрязването на главите им чрез по-интензивно чифтосване. За да се случи това, мъжкият трябва да потисне инстинкта си за атака.

„Предполага се, че това доказателство показва липсата на болка при насекомите“, пишат авторите на изследването. „По-вероятно е обаче да демонстрира, че насекомите могат да дадат приоритет на други поведенчески нужди и да намалят ноцифанзивното поведение в определени контексти.“ Това от своя страна сочи към централизиран отговор, който прави усещанията за болка по-правдоподобни, а не по-малко правдоподобни.

Все още не знаем как точно се обработва болката в мозъка на насекомите, но ако наподобява този при бозайниците, това трябва да има сериозни последици по отношение на това как се отнасяме към тях.

ИЗТОЧНИК nationalgeographic.bg