Студенти от специалност „Графичен дизайн“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ декорираха пейки в центъра на града, свързани тематично с наши, „Варненски работи“.

Проектът е одобрен от Експертния съвет за устройство на територията и е изпълнен от четвъртокурсниците Кристиян Иванов, Михаела Христова и Милена Кожухарова.

Инициативата е на Доника Кирова, преподавател в университета.

СНИМКА ВАРНА е КРАСИВА