На 19 октомври 2023 г. от 17:30 ч. в Зала 5 на Художествена галерия – Добрич се открива изложба ПЛАКАТ „60 ГОДИНИ ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ДОБРИЧ“.

Експозицията включва 24 плаката на студенти от специалност „Плакат и визуална комуникация“ от НХА София и филиал Бургас, създадени за шейсетия юбилей на ХГ- Добрич.        

В началото на годината Художествена галерия – Добрич гостува на НХА – филиал Бургас с изложба „Плакатът“ на Людмил Чехларов. В среща на екипа със студентите възникна идеята младите плакатисти да работят по темата „60 – години ХГ – Добрич“. Техен ръководител е доц. д-р Ненко Атанасов. Експозицията е заключително събитие в празничната програма по честване на годишнината на Художествена галерия – Добрич.

След богата в стилово и жанрово отношение юбилейна изложба, която през месец май представи творбите на утвърдени автори от страната, приятели на галерията свързани с нейната история, в настоящата обръщаме поглед към творческите търсения на младите художници и представата им за мястото и облика на галерията формиран и утвърден през 60-те години художествена дейност на институцията.

Екипът на галерията отправя своите поздрави и благодарност за доброто сътрудничество към преподаватели и студенти по повод 75-тата година от създаване на специалност „Плакат и визуална комуникация“!