Съдът вкара референдума за Морската в ОбС, до месец трябва да има гласуване

Варненският административен съд задължи председателя на Общинския съвет да уведоми съветниците за подписката за провеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона, организирана от Инициативен комитет.

Делото беше образувано по жалба на инициативен комитет срещу мълчаливия отказ на председателя на местния парламент да предложи за разглеждане подписката за провеждане на референдума, която беше внесена на 29 април 2013 г.

Въпросите за допитването са:
„Да достига ли паркът „Морска градина“ до морето, като включва изцяло крайбрежната зона от ската до морския бряг?“
и
„Да бъде ли крайбрежната зона на град Варна паркова зона за отдих с обекти за хранене, спорт, атракции и развлечения, но без жилища, ателиета, офиси, молове, хотели, казина, конгресни центрове и яхтени пристанища?“.

С решението си съдът задължава председателя на ОбС да определи водеща комисия за обсъждане на подписката и да насрочи заседание на съвета в срок до един месец, съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.  Определен е и тридневен срок за изпълнение на решението.

То обаче подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

RNS