Административно наказание „глоба“ от 2000 лева, постанови първоинстанционния съд по наказателното дело срещу кмета на Шабла – Мариян Жечев, обвинен за представяне на неверни сведения с цел получаване на средства, предоставени от фондове на Европейския съюз на българската държава.

Състав на Окръжния съд в Добрич призна подсъдимия Мариян Жечев за виновен в това, че на 13 ноември 2015г., в качеството си на кмет, представляващ Община Шабла, депозирал заявление пред Регионална разплащателна агенция на ДФ “Земеделие“ – Варна с неверни данни, че са изпълнени всички строително-монтажни работи по „Етап 1“ на проект „Развитие на спорта в Община Шабла, реконструкция и доизграждане на стадион и парков комплекс в Шабла“, а част от отчетените строително – монтажни работи в размер на 180 978.80 лева, представляващи безвъзмездна финансова помощ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, реално не са били извършени.

Съдът е длъжен да освободи подсъдимия от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание глоба, когато предвиденото наказание за престъплението е до три години лишаване от свобода, какъвто е настоящият случай и деецът е неосъждан.

Съдебният състав оправда Марин Жечев по по-тежкото обвинение, че средствата са били получени от него, тъй като действащата законова разпоредба към момента на извършване на престъплението, е предвиждала парите да са усвоени лично от дееца, а те в действителност не са били получени от подсъдимия. Оправдаването е извършено въз основа на законова разпоредба, според която за всяко престъпление се прилага онзи закон, който е бил в сила по време на извършването му и ако до влизане на присъдата в сила последват различни закони, прилага се законът, който е най-благоприятен за дееца.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна в 15-дневен срок.