Върховният съд иска да прекрати делото ни по жалбата срещу заповедта, с която минстърът на здравеопазването въведе Зелен сертификат, поради „липса на правен интерес“. 

Можете да подкрепите Петицията на https://www.peticiq.com/green_certificates?u=2740734&uv=4002311.

Това съобщи Valentin Savov  Partner / Attorney at law (LL.M. Leiden) – един от адвокатите, завел колективен граждански иск срещу въпросната заповед.

Ето какво още пише той:

Според съда, обжалваната заповед е отменена от самия Министър, в резултат на което ние нямаме повече интерес да я обжалваме и да искаме отмяната й.  

За съжаление, съдът не взема предвид, че всички ние имаме „правен интерес“ да бъдем управлявани със законосъобразни актове. На второ място, позицията на съда ни лишава и от възможност да претендираме обезщетение за вредите, претърпени от Заповедта.  

Тази битка за мен е също толкова важна, колкото и отмяната на конкретната Заповед. Подобна практика би означавала административен произвол: заповеди, с които се нaкърняват нашите права и интереси, нанасят ни се конкретни имуществени вреди, могат никога да не преминат през съдебен контрол за законосъобразност. За администрацията ще бъде много лесно: издава заповед, с нея се постига противоправен резултат, след което заповедта се отменя.  

Ще обжалваме определението на съда, като ще се опитаме и да инициираме тълкувателно дело, което да прекрати таква практика от страна на съда.  

Настоящата петиция е в подкрепа на колективна гражданска жалба срещу Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г на Министъра на здравеопазването, въвеждаща задължителни „зелени сертификати“ за достъп до обществени места и лишаваща 80% от българските граждани от правото им на свободен избор за личното им здраве.

С  въвеждането на „зелените сертификати“ е налице фактическа ПРИНУДА за ваксинация, което е в противоречие с всички национални и международни норми, гарантиращи правото на личността за труд и свободно придвижване, както и за ДОБРОВОЛНО участие в медицински експерименти, какъвто по своята същност е прилагането на т.нар. „ваксини“ срещу COVID-19.

Подписвайки настоящата петиция, долуподписаните потвърждаваме подкрепата си за гражданския колективен иск срещу заповедта на МЗ от 19.10.2021 г.

___________

Настоящата петиция ще бъде приложена към жалбата като допълнителен доказателствен материал за това какъв е мащабът на обществения интерес към безумните решения на МЗ.