Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1547 лв. и спрямо същия период на 2018 г. се повишава с 4.9%, съобщиха от Националният статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57.8%), като за периода той нараства от 835 на 894 лв. или със 7.0 на сто.

През второто тримесечие доходите от пенсии са 27.6% от всички, като нарастват от 413 на 427 лв. (3.4%). Доходите от самостоятелна заетост са 6.2% и те намаляват от 97 на 95 лв. (с 1.8%). Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 35 на 46 лв. (с 33.0%).

Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1402 лв. и се увеличава с 5.3% спрямо същото тримесечие на 2018 година. Най-много пари хората дават за храна (31.4%), следвана от разходите за жилище (15.5%), данъци и социални осигуровки (14.2%), и транспорт и съобщения (11.7%).

Наблюденията на НСИ сочат, че най-сериозно скачат разходите за здравеопазване – с 25%.

През второто тримесечие на 2019 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Увеличение се отчита в потреблението на месо – от 8.6 на 8.9 кг, и яйца – от 39 на 40 броя. При повечето хранителни продукти има намаление на консумацията.

По-съществено намалява потреблението на хляб и тестени изделия – от 21.3 на 20.4 кг, зеленчуци – от 19.0 на 18.0 кг, кисело мляко – от 7.9 на 7.5 кг, и плодове – от 8.9 на 8.5 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, зрял фасул и захар, съобщава Дневник.