Какво ни предложи национален ефир часове наред?

Пенсиониран анализатор от ЦРУ, понастоящем на хранилка “в неправителствена организация”, финансирана от ЦРУ.

Пенсиониран полковник от морската пехота на САЩ (понятието “морска пехота”, нормален човек в Европа, Азия и Африка не може да разбере, но на нашите слуги от САЩ и дървено желязо да им пратят, те ще го прегърнат с усмивка). Пенсионираният полковник сега е на хранилка “в неправителствена организира”, финансирана от Пентагона.

И за финал – двама участници, българоговорящи. Единият се държи все едно е на заплата в украинско специално звено. Другият е просто безгръбначен. Общото между двамата – единият говори, че е прекрасно, ако изпратим оръжие, с което ще бъдат избивани хора, а другият говори, че е идеално и чудесно, ако изпратим, за да бъдат избивани хора.

За тези хора избиването е прекрасно, идеално и чудесно.

Първите двама са ясни, но не знам този национален ефир не можа ли да намери нормални граждани, които да имат освен всичко всичко друго в себе си и човещина, и почтеност.

Румен Петков – Rumen Petkov