ТИ ДА ВИДИШ: Държим средно 4.8 хил. лева на депозит

Средната сума по депозитите на физическите лица у нас възлиза на 4.87 хил. лева, докато средният размер на кредитите, теглени от граждани, достига 7.59 хил. лева.

Това сочат данните на Българската народна банка към края на първото тримесечие на тази година, цитирани от profit.bg.

Средната сума по депозитите нараства с 8% на годишна база, а тази по кредитите с 6%. За сравнение, през същия период на миналата година средната сума по влоговете на граждани бе 4.5 хил. лева, а тази по заемите възлизаше на средно 7.16 хил. лева.

Така средният размер на кредитите, теглени от физически лица, е с 55% по-висок от средния размер на депозитите у нас.

Общата сума по влоговете на граждани достига 48.07 млрд. лева, като нараства с 5.5% на годишна база. За сметка на това, общият брой на влоговете намалява 2.2% спрямо същия период на миналата година – до 9.8 млн. броя.

Това се дължи главно на спад при най-многобройните влогове – тези за суми до 1 000 лева, които намаляват с 4.5% на годишна база.

Общата сума по теглените кредити от физически лица нараства с 6.3% на годишна база, до 19.9 млрд. лева. Броят на заемите отчита минимален ръст от 0.4%, до 2.6 млн. броя.

Общата сума по най-многобройните кредити, теглени от физически лица – тези до 1 000 лева, намалява с 1.1% на годишна база, до 473 млн. лева. 53.5% от всички заеми на граждани у нас са за суми до 1000 лева.

Кредитите за суми между 25 хил. лева и 50 хил. лева отчитат ръст от 10% на годишна база, до общо 4.19 млрд. лева. Заемите за суми между 100 хил. лева и 250 хил. лева също нарастват с 13.5% спрямо същия период на миналата година, до общо 3.2 млрд. лева.

Интересно е да се отбележи, че броят на кредитите за над 1 млн. лева, теглени от физически лица, скача с 41.7%, до „цели“ 326 броя. Сумата по този сегмент заеми възлиза на 513 млн. лева, което е ръст от 38% на годишна база.

Сумата по кредитите, теглени от бизнеса у нас, записва ръст от 2.4% на годишна база, до общо 31.6 млрд. лева.