Работна среща за обсъждане на възможностите за съвместно развитие на иновации, туризъм и култура бе проведена във Варна по инициатива на кмета Иван Портних. В нея се включиха министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, министърът на туризма Зарица Динкова и  зам.-министърът на културата Виктор Стоянов.

Министър Стойчева подчерта, че за първи път трите министерства си сътрудничат с местната власт в лицето на Община Варна за създаване на нов продукт и ребрандиране на Варна и на България като желана дестинация за иновации, с добавени стойност чрез ключови сектори като култура, творчески индустрии и историческо наследство.

Избираме Варна, както и някоя от другите общини, които ще се включат в мрежата от иновационни долини, защото имат потенциала за представят културата като ключов елемент за развитието на местните икономики и общества, подчерта министър Стойчева. По думите й до края на годината ще стартира процедура за Подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия на стойност над 117 млн. лв. Тя е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027. Един от приоритетите на програмата е подкрепа и развитие на творческите индустрии, за финансиране ще могат да кандидатстват и стартъпи.

Зам.-министърът на културата Виктор Стоянов заяви, че дълго време министерствата са работили „на парче“, затова приветства идеята на Министерството на иновациите и растежа за връщането на културата като индустрия с добавена стойност.