Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет мониторира и координира анкетирането на гражданите от Украйна, търсещи закрила в България.

В периода от  21 – 24.05.2022 г. от ДАБ са сформирани групи от анкетьори във всички хотели, приели украински бежанци по Черноморието – областите Бургас, Варна и Добрич.

В екипите участват и служители на Министерство на образованието и науката, Министерство на финансите, Министерство на транспорта, Агенция по заетостта, регионалните структури на Агенция за социално подпомагане, Регионалните здравни инспекции, Регионалните инспекторати по образованието и др., които са на място в хотелите, за да оказват помощ на гражданите на Украйна за попълването на анкетата.

„Целта е хората да не се притесняват за възможността да останат в същата област, в която са в момента, защото повечето от тях вече са започнали работа или са се вписали в средата там.“, подчерта председателят на ДАБ при МС Мариана Тошева, която е и ръководител на Оперативната координационна група към Министерския съвет.

Анкетата за украински граждани е с конкретни въпроси, свързани със здравословното им състояние, възможностите и желанието за започване на работа, образователните потребности за децата и др.

Висок е броя на хотелите, които имат готовност да настаняват, бягащите от войната в Украйна и след 31 май 2022 г. Те ще се включат в новата хуманитарна програма, която предвижда 15 лв. на ден на човек.

Регистрацията на хотели за програмата вече е налична и се осъществява на Националната телефонна линия – 02 905 5555 или чрез изпращане на попълнен образец за електронна регистрация до: support@ukraine.gov.bg.