В четвъртък в Държавната дума беше внесен проект на закон за създаване на общоруско движение на децата и младежите.  Инициативата е поместена в базата данни на законодателната дейност на Камарата на парламента. Авторите бяха представители на всички фракции на Думата и сенатори.

Законопроектът определя правния статут, целите на дейността и процедурата за управление на обществено-държавното общоруско движение „Руско движение на децата и младежта „Голяма промяна“.

Според законопроекта движението е масова самоуправляваща се организация с нестопанска цел, която преследва целите за насърчаване на провеждането на държавна политика в интерес на децата и младежите.

Движението е насочено и към участие във възпитанието на децата, тяхното професионално ориентиране и организиране на свободното време за деца и младежи.

Движението има за цел да създаде възможности „за цялостно развитие и самореализация на децата и младежите; подготовка на децата и младежите за пълноценен живот в обществото, включително формирането на техния мироглед, основан на традиционните руски духовни и морални ценности, традициите на народите на Руската федерация, постиженията на руската и световната култура, както и развитието на тяхната обществено значима и творческа дейност, високи морални качества, любов и уважение към Отечеството, трудолюбие, правна култура, уважение към природата и околната среда, чувство за лична отговорност за собствената си съдба и съдбата на Отечеството пред настоящите и бъдещите поколения.

Проектът предвижда движението да преследва и други обществено полезни цели.

членове

Предвижда се доброволно участие в движението, равенство в правата на неговите участници, откритост на дейността му.

Участници в движението могат да бъдат лица от 6-годишна възраст, обучаващи се по програми за основно, средно и средно професионално образование, както и възрастни, завършили разработването на програми за средно общо и средно професионално образование и участващи във възпитанието и организирането на свободно време на участниците, те са посочени в законопроекта като ментори.

Чуждестранните агенти и свързаните с тях лица не могат да бъдат ментори.

структура

Структурата на движението ще включва регионални, местни и първични клонове. Конгресът ще стане върховен орган на управление на движението. Създават се надзорен съвет, координационен съвет и борд. Председателят на Управителния съвет се назначава и освобождава от президента на Руската федерация по предложение на председателя на Координационния съвет. Председателят на УС ще се счита за държавен служител.

Движението се формира на учредителния конгрес, който се свиква по инициатива на една или повече обществени, обществено-държавни или други организации с нестопанска цел.

Вторият законопроект, регламентиращ създаването на движението (126405-8), също беше внесен в Думата в четвъртък от същата група спонсори. Той привежда определени разпоредби от законите на Руската федерация в съответствие с законопроекта за създаване на движението Голяма промяна.

По-рано лидерът на Комунистическата партия на Руската федерация Генадий Зюганов заяви, че до 100-годишнината на пионерите (19 май) може да бъде издаден президентски указ за възраждане на младежкото движение . Той обясни, че целта на членовете му ще бъде „да обичат родината, да работят добре“. И той припомни приноса на пионерите в индустрията на СССР чрез събирането на метален скрап и отпадъчна хартия.

Източник interfax.ru