Варненският окръжен съд одобри споразумение,  постигнато между Окръжна прокуратура-Варна, и 15-годишния Д. П., с което той се признава за виновен, че без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества.

Ученикът се призна за виновен, че на 07.09.2019 г. във Варна, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, държал и разпространявал марихуана. Намереното в него количество е с нетно тегло 9.61 гр, на обща стойност 57,66 лева.

Съдът предложи промени в първоначално внесеното споразумение по отношение вида и размера на наказанието, като помоли страните да обсъдят друга алтернатива на приетото и от двете страни „обществено порицание“. Според Варненския окръжен съд предвид представените данни за личността на обвиняемия и информацията, че спрямо него е имало предложение за настаняване в интернат е необходимо да бъде обсъдено друг вид наказание, с което да бъдат изпълнени целите за налагането му.

След обсъждане между прокуратурата, защитата и родителите на Д.П. споразумението беше променено.

Съдът намери, че то не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено. 15-годишният ученикприе да му бъде наложено наказание „пробация“ за срок от 6 месеца. Пробационнитемерки включват задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.

Направените по делото разноски в размер на 215,09 лева в полза на Държавата се възлагат на обвиняемия, със съгласието на неговия родител, като същите следва да бъдат заплатени по сметка на ОД на МВР–Варна.

Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване или протест.