„Солвей Соди“ разпределя 166,6 млн. лв. дивиденти

Печалба от 164,4 млн. лв. за миналата година отчете „Солвей Соди“ АД. На общо събрание днес акционерите на девненския гигант приеха предложението на директорския борд тази сума заедно с неразпределената печалба от 2,2 млн. лв., генерирана от вливането на „Девен“ АД в компанията, да се разпредели като дивиденти.

Така за всяка акция те ще получат по 26,28 лв. преди данъчно облагане. Дивидентите на физическите лица акционери ще се изплащат от 20 юли на каса във всички клонове на Сосиете Женерал Експресбанк.. Акционерите юридически лица ще получат дивидентите си, както и в досегашни години, само по банков път.

От компанията канят всички акционери да предприемат необходимите действия по получаване на дължимия им дивидент. Правото им за това се погасява с изтичане на 5-годишна давност, считано от 20 юли тази година.