Община Добрич има готовност да посрещне Новата учебна година с освежени и ремонтирани учебни заведения. За първи път училищния звънец ще бие за 611 първокласници. Кметът на Добрич Йордан Йорданов ще открие учебната година в СУ „Любен Каравелов“ и ЧСУ „Леонардо да Винчи“. Училищата са готови да посрещнат своите ученици с обновени сгради и професионален преподавателски колектив. Общинското предприятие „Комуналстрой“ освежи пешеходните пътеки пред учебните заведения.

Община Добрич честити Новата учебна година на всички първокласници, ученици, учители и родители и пожелава здраве, дръзновение и успехи!    

ИЗВЪРШЕНИ РЕМОНТИ,

СЪСТОЯНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ

И НА СПОРТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

2022/2023 учебна година

1.           ОбУ „Йордан Йовков”

•             Изградени са предпазни решетки на радиаторите във физкуртурния салон на училището;

•             Отоплителната система е в добро функционално състояние;

•             Спортната база е в добро функционално състояние.

2.           ОУ „Н. Й. Вапцаров”

•             Ремонтните дейности са извършени в срок;

•             Отоплителната система е в отлично състояние;

•             Физкултурният салон, спортната площадка и съоръженията са в добро състояние.

3.           ОУ „Панайот Волов”

•             В училището предстои ремонт на покрива на учебен и административен корпус по одобрен от МОН проект на стойност 73 750;

•             Отоплителната инсталация е в изправност и в готовност за работа;

•             Състоянието на спортната база, вкл. физкултурен салон, спортни площадки и съоръжения е добро.

4.           ОУ „Стефан Караджа”

•             Направено е освежаване на две класни стаи;

•             Отоплителната система е изправна;

•             Спортната база – физкултурни салони и спортни площадки са обезопасени и в добро състояние.

5.           ОУ „Христо Ботев”

•             Извършени са ремонти на фоайе и сутерен в сградата на училището;

•             Отоплителната инсталация е в изправност;

•             Спортната база и спортните съоръжения са в добро състояние.

6.           ОУ „Хан Аспарух”

•             Смяна на осветление и освежаване на 10 класни стаи. Ремонт на 1 класна стая и цялостно обзавеждане;

•             Отоплителната инсталация е в добро състояние, в готовност за посрещане на отоплителния сезон;

•             Спортната база е отремонтирана и в добро състояние.

7.           ОУ „Христо Смирненски”

•             Ремонтните дейности са извършени в срок;

•             Отоплителната система е в процес на ремонтни дейности – кр.срок за приключване – 15.09.2022 г;

•             Физкултурният салон е с недействащ I – ви етаж – батут и действащ II – ри етаж. Спортната площадка и съоръженията са в добро състояние.

8.           СУ „Димитър Талев”

•             Извършен е ремонт на 1 класна стая – шпакловане и боядисване с латекс. Проведени са текущи, рутинни ремонти, освежаване и обзавеждане на стаи и кабинети;

•             В изправност са парокотелната, осветителната (в т.ч. и извън сградата) и ВиК инсталации, както и камерите за видеонаблюдение;

•             Състоянието на спортната база се определя като много добро, с изключение на изкуствената трева на футболното игрище. В състояние на експлоатация са голям  и малък физкултурен салон, баскетболно, волейболно и футболно игрище, фитнес уреди на открито, детска площадка и класна стая на открито.

9.           СУ „Любен Каравелов”

•             Извършени са ремонти на 9 класни стаи;

•             Отоплителната инсталация е в готовност за работа;

•             Спортната база, вкл. физкултурни салони и спортни площадки подлежат на ремонт.

10.         СУ „Св. св. Кирил и Методий”

•             Извършени са освежителни ремонтни дейности – шпакловане, измазване, боядисване и циклене на паркет;

•             Отоплителната инсталация е в добро техническо състояние /въпреки нейната амортизация/ Отоплението на сградата е с локално парно с два газови котела на пропан-бутан;

•             Училището разполага с два физкултурни салона и три открити спортни площадки, които са в добро състояние.

11.         СУ „Климент Охридски”

•             Освежени са 6 класни стаи;

•             Състояние на отоплителната система – подменени са всички стари радиаторни кранове и кранове на щрангове;

•             Училището разполага с физкултурен салон, открито баскетболно игрище, открита спортна площадка; предстои ремонт на още една спортна площадка/към момента нефункционираща/ по проект, спечелен от Община Добрич /Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища/

12.         СУ „Петко Рачов Славейков”

•             Завършено преобразуване, преструктуриране, оборудване и обзавеждане на учебните помещения;

•             Състояние на отоплителната система – създадена е необходимата организация за провеждане на нормален учебен процес. Училището е с отоплителна система – природен газ и допълнително обезпечено с горелка за алтернативно гориво при евентуална газова криза;

•             Спортната база отговаря на изискванията с цел осигуряване на нормални учебни занятия.

13.         ЕГ „Гео Милев”

•             В гимназията не са извършвани ремонтни дейности през летния период;

•             Отоплителната система е в добро състояние и готовност за работа през зимния период;

•             Физкултурния салонт, спортните площадки и прилежащите към тях съоръжения са в добро състояние.

14.         ПМГ „Иван Вазов”

•             Няма незавършени ремонти в сградата на гимназията към началото на учебната година;

•             Отоплителната инсталация е в изправност;

•             Физкултурните салони, спортни площадки и съоръжения са в изправност.

15.         ПГАС

•             В момента се извършва ремонт на парокотелно и подмяна на водогреен котел – кр. срок – 01.10.2022 г. Освежава се 1 учебен кабинет – кр. срок – 14.09.2022 г;

•             Състоянието на вътрешната отоплителна инсталация е добро. След подмяната на водогрейния котел предстои профилактика и проверка на изправността на инсталацията и котела от фирмата, извършваща поддръжка и сервизно обслужване;

•             Физкултурният салон, спортните площадки и съоръжения са в добро състояние.

16.         ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов”

•             В училището няма необходимост от ремонти на учебната сграда;

•             Отоплителната инсталация е в готовност за новия отоплителен сезон;

•             Физкултурният салон и спортните съоръжения са подготвени за новата учебна година.

17.         Спортно училище „Г. Ст. Раковски”

•             В училището не са извършвани ремонтни дейности;

•             Отоплителната система е в добро състояние;

•             Състоянието на спортната база е добро. В изправност са физкултурен салон, спортната площадка и спортните съоръжения.

Информацията е към 31.08.2022 г.