Община Варна, пътните фирми и ВиК заедно да спрат хаоса по уличните ремонти в града, призова кметът на Варна Благомир Коцев. Това стана по време на продължилата близо 4 часа среща с пътностроителните фирми и ВиК дружеството. Кметът Коцев поиска от тях ежеседмичен детайлен отчет за напредъка на големия ВиК проект и на уличните ремонти във всички части на града. По време на срещата бяха отчетени съществени забавяния и пропуски в изпълнението на проектите, част от които започнали преди повече от две години.  

Бързото и качествено изпълнение на ремонтите са една от най-важните задачи пред ръководството, каза още кметът на Варна. По думите му, проблемите на града могат да се преодолеят с повишен контрол и засилена комуникация между всички отговорни страни. За целта те ще провеждат ежеседмични срещи.  

Основният фокус на разговорите беше държавният проект на ВиК за изграждане и подновяване на водопреносната и канализационна мрежа в множество райони на Варна. Проектът е на стойност 138,4 млн. лв. и е бил подписан през 2019 г., но изпълнението му започна през 2022 г. Част от проекта е за изграждане на 25 км водопровод на бул. „Христо Смирненски“, който да захрани 14 000 домакинства.

Работите по него продължават вече две години, като на този етап дружеството не може да се ангажира с крайна дата, стана ясно по време на срещата. Отчетено беше още, че бавните темпове на изпълнение и начинът на организация на дейностите води до недоволство на гражданите от постоянно възникващи аварии, кал, прах и дупки.

ВиК полага подземните комуникации със значително изоставане на графиците. Допълнително просрочване се получава и при работата на пътните строители „Хидрострой“ и „Инжстрой“, които нямат достатъчен капацитет да довършат в срок уличната инфраструктура. Затова Общината трябва да се намеси и да повиши контрола, отчетността и комуникацията с фирмите, смята кметът Благомир Коцев.

Технически недостатъци, допуснати още при проектирането, съпътстват строителните работи и в други обекти, отчетоха още по време на срещата. Това налага промени в движение и води до нови забавяния в графиците и компромисно качество при изпълнението, стана ясно по време на разговорите.  Като пример за грешна техническа последователност беше посочен проектът за селищно образование „Траката“. Там битовата канализация се изгражда от високата към ниската част на обекта, което води до често препълване с води и свличане на земни маси, затлачване на шахтите и наводняване на улици. В много от трасета проектът предвижда нова канализация без подмяна на остарелите водопроводи, което е предпоставка за чести аварии и продължителни прекъсвания на водоподаването, бе коментирано на срещата.

Строителните фирми и ВиК дружеството се ангажираха и с някои крайни срокове.

Ж.К. „Изгрев“, бул. „Христо Смирненски“:

– До 15 юни ще бъде завършена отсечката на бул. „Христо Смирненски“ от ул. „Прилеп“ до ул. „Подвис“. Ще бъдат частично изградени бордюри и биндер, за да е проходим булевардът през лятото. Работата ще продължи след летния сезон до окончателното полагане на асфалт в началото на есента;

 – Участъкът по булеварда от ул. „Подвис“ до ул. „Мир“ е с изградена водопреносна мрежа и пътна инфраструктура;

– Участъкът от булеварда от ул. „Мир“ до входа на УМБАЛ „Св. Марина“ е завършен по основното възлагане на ВиК Варна, но проектът не предвижда подмяна на около 200 метра стар водопровод с чести аварии. Същият трябва да се подмени, за което има обещание от управителя на ВиК;

– Обмисля се полагането на линейни отводнители и утаители, които да решат поне отчасти проблема с наводняването на булеварда в ниските му части и свличането на земни маси при проливни валежи.

Район „Младост“:

– До края на юни ще е готова отсечката на ул. „Атанас Москов“ от кръговото за село Тополи до кръговото с ул. „Девня“;

– Самата ул. „Девня“ ще е готова изцяло до 10 юни;

– „Възраждане“ 3, 17 и 23 микрорайон ще са готови до края на май.

Местност „Пчелина“ и пътя за село Каменар:

– До края на юли ще е готов ремонтът на ВиК, след което предстои благоустрояване с тротоари и улично осветление в рамките на 4 месеца;

– Отсечката от Вятърната мелница до местност „Пчелина“ се очаква по-скоро.

Местност „Траката“ и к.к. „Св. Св. Константин и Елена“:

– Канализацията в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“ е в експлоатация, а на „Траката“ и „Евксиноград“ се изгражда нова по инвестицията на ВиК. Проектът предвижда ограничено възстановяне на настилки до първоначалното им състояние;

– 28, 13 и 14 улица ще бъдат асфалтирани в цялата си ширина до края на юни с допълнително възлагане от Общината. Планът тук е първо да се направи 14-та, след това 13-та, а междувременно да се работи по 28-ма;

– Ще се ремонтира и ул. 8 в участъка към „Траката“;

– До 15 май няма да се работи по ул. 2-ра между Горна и Долна Трака, заради планирани военни учения и Маратон Варна. До края на юли движението трябва да бъде възстановено, а след сезона да бъде завършено благоустрояването с тротоари и улично осветление.