На 2 февруари християните отбелязваме Сретение Господне – денят, в който Пресвета Богородица носи в храма Иисус Христо, спазвайки. Мойсеевият закон всяко първородно дете от мъжки пол да бъде посвещавано на Бога 40 дни след раждането му.

Имен ден на днешната свята дата имат: Радост, Радостина, Радостин, Драго, Драгомира, Драгомир, Ралин, Ралина, Ванеса, Радина, Радослава, Радослав, Средка, Средко, Сретен. БОГ да ги закририля и да помага в делата им!

На тази дата отбелязваме Денят на мъжката рожба – Петльовден.

Жена от Еркеч – Бургаско, участва във възстановка по легендата, че майки клали на днешния ден петли, с кръвта им бележели къщите си, за да знаят османците, че от дома им вече е взета мъжката рожба заради кръвния данък

Немският пътешественик Ханс Дерншвам живял през XVI в. пише следното:,, Турчинът има обичай: в християнските земи, които е завладял и потиснал… той редовно взема през 3 години най-избраните, красиви, сръчни, стройни момчета навсякъде по градове и села, толкова колкото си иска и колкото му трябват. Това са най-добрите му хора, обучени и упражнения с всякакво оръжие, с пушки, лъкове, саби, копия и др.

“Разпитаните стари хора споделят легендата в която се разказва как смела еркечанка (с.Еркеч; дн. с. Козичино, Бургаско) скрива мъжкото си чедо и отказва да го даде на турците, а те се заканват, че ако не го предаде, то ще бъде заклано. Тогава тя заявява, че сама ще заколи скъпото си момче, но не ще им го даде. През нощта тя извежда и скрива детето си далеч извън селото, заклала в полунощ петела на прага на къщата и опръскала с кръвта му навред. Когато сутринта дошли повторно, турците останали стъписани пред постъпката на майката и повече не събирали момчета за еничари от село Еркеч. И до днес този ден се отбелязва като празник на мъжката рожба, като ден на мъжкото начало на рода български. Петльовден е народен празник с регионално значение. Чества се главно в източно българската територия от Одрин до Лозенград и до Добруджа.“

Днес трябва да почетем паметта на султан Махмуд II (1808-1839) и Мехмед Селим Паша (1824-1828) – човекът, който поема заедно със султана риска за ликвидирането на еничарството.

Султан Махмуд II разпоредил екзекуцията на всеки един от еничарския корпус. Заповедта била изпълнена на 15 юни 1826 г.

Събитията до „вдигането на казаните“, както някои специалисти определят унищожаването на оджака, в хронологичен план изглеждат по-долу така. След примирието с Русия (март 1809 г.) Махмуд II започва да подготвя внимателно своя план, за да се справи с вътрешната опозиция. Султанът отдавна е осъзнал факта, че възстановяването на стабилността и целостта на политическата власт е свързано с отстраняването на еничарския корпус на всяка цена. „На всяка цена“ в политическия език буквално означава чрез убийство – т. е. жестока необходимост. Еничарите са идеална мишена за този вълчи закон: те не само не се вписвали в нормите на късния османски феодализъм, но са и стратегически опасни.

В документите от това време често се подчертава, че основен „поминък“ на еничарите и пера за забогатяване са лихварството, грабежите и проституцията. Последните еничари се подвизават, ако може да се нарече така, по кафенетата и механите и се занимават най-вече със сводничество и рекет. 

През 1826 г. Махмуд II решава да реализира плана си и пристъпва към унищожението на корпуса. Този исторически момент се отбелязва в османските анали още като „Вак’аи Хайрие“ („Денят на благополучието“). И за предубедения било ясно, че за еничарите има само едно-единствено решение и това е силата на огъня, топовете, куршумите и сабята. Решаваща роля за ликвидацията на оджака изиграва новият армейски корпус по западен образец, който е толкова отричан и мразен от еничарите. 

Привечер на 15 юни 1826 г. еничарските казарми на Етмегдан представлявали купища димящи развалини, пълни с трупове на избити и обгорени еничари. Според историците убитите еничари са около 1000. Избягалите се издирват следващите дни и умъртвяват незабавно.